Tevredenheidsonderzoek

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze fysiotherapiepraktijk en onze fysiotherapeuten. Daarom neemt Fysio Attent deel aan een onderzoek dat uw ervaringen meet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg en is volledig anoniem.

Hoe doet u mee?

Iedere patiënt vragen wij bij aanvang van de behandelingen schriftelijke toestemming voor deelname aan dit onderzoek. Wanneer u akkoord heeft gegeven dan ontvangt u na uw behandeling een e-mail van Qualizorg (uit naam van onze praktijk) met een link naar het online onderzoek. Het invullen van de online vragenlijst neemt ongeveer 10 - 20 minuten van uw tijd in beslag.

De vragen gaan onder andere over onze accommodatie, informatievoorziening en de behandeling door uw therapeut. Wij zouden uw deelname zeer op prijs stellen. 

Naast het verbeteren van de dienstverlening kunnen de geanonimiseerde resultaten gebruikt worden voor o.a.:

  • het leveren van (beleids)informatie aan cliëntenorganisaties, overheid, beroepsgroep en toezichthouders;
  • het opstellen van keuze ondersteunende informatie voor consumenten;
  • ter ondersteuning van het zorginkoopbeleid van uw zorgverzekeraar.

Resultaten van het onderzoek zijn anoniem

Qualizorg verzorgt het onderzoek en ziet erop toe dat uw gegevens volledig anoniem worden behandeld en handelt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij als fysiotherapie praktijk, uw eigen therapeut en uw verzekeraar komen niet te weten wat u persoonlijk heeft geantwoord. Uw e-mailadres wordt niet gedeeld met derden. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en kan op elk door u gekozen moment beëindigd worden zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn.

Welke gegevens zijn nodig?

Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren dient Qualizorg een aantal gegevens uit onze patiëntendatabase toegezonden te krijgen. Het gaat om uw voorna(a)m(en), achternaam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, woonplaats, land, begindatum en einddatum verwijzing, diagnosecode, aantal behandelingen bij de behandelaar, chronisch ja/nee, code verzekeraar (UZOVI), verzekerdennummer en toestemming voor e-mail en/of post. Daarnaast ontvangt Qualizorg een aantal gegevens over uw zorgverlener: locatiecode, of er sprake is van meerdere behandelaars, hoofdbehandelaar en laatste behandelaar.

Uw toestemming

Door bij uw eerste behandeling toestemming te verlenen aan onze fysiotherapiepraktijk voor deelname aan dit onderzoek stemt u in om bovenvermelde gegevens aan Qualizorg toe te sturen. Ook verleent u Qualizorg toestemming deze gegevens te verwerken en u vervolgens te benaderen voor het onderzoek. Wij hopen dat u meedoet zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren!

De Actuele resultaten

Zal ik u bellen over de fysiotherapie mogelijkheden?

FA website A slices 04