Fysiotherapie Fysio Attent Dongen HKZ-gecertificeerd

Op 6 juli 2014 heeft Fysio Attent de externe HKZ-audit van certificeringsinstantie KIWA met succes en zonder tekortkomingen doorlopen. 4 augustus hebben wij het HKZ-certificaat ook daadwerkelijk in ontvangst mogen nemen.

HKZ keurmerk

HKZ (harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector) - ISO9001 is het onafhankelijke kwaliteitskeurmerk voor de zorgsector. Het HKZ model stelt het primaire proces, het zorgproces, centraal. Het maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld.

Als gecertificeerde fysiotherapiepraktijk heeft Fysio Attent de bedrijfsvoering zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren.

 Fysiotherapie-Fysio-Attent-Dongen-HKZ-gecertificeerd

Fysio Attent heeft middels de audit aantoonbaar gemaakt dat:

  • u binnen 48 uur een afspraak heeft;
  • de patiënt met zijn klacht centraal staat;
  • de resultaten van de behandeling tijdens de behandelperiode worden besproken;
  • de patiënten tevreden zijn over de geleverde zorg en begeleiding;
  • er voortdurend wordt gewerkt aan het verbeteren en uitbreiden van de behandelmogelijkheden en de dienstverlening.

Contact

Wilt u meer weten over Fysio Attent en wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact met ons op of bel ons op 0162-315420.

HKZ-certificaat-Fysiotherapie-Fysio-Attent-Dongen-2014

FA website A slices 04