Kwaliteit

De fysiotherapeuten van Fysio Attent staan ingeschreven in het BIG-register en zijn opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie).

Fys’Optima

Fysio Attent is partner van het kwaliteitsnetwerk Fys'Optima. Fys’Optima is een samenwerkingsverband van fysiotherapiepraktijken met een dekking in heel Nederland. De samenwerking is erop gericht om u als patiënt een optimale kwaliteit en diversiteit aan dienstverlening aan te kunnen bieden. Samen werken we bijvoorbeeld specifieke goede en leuke programma’s uit voor specifieke aandoeningen en doelgroepen.

We hebben binnen Fys’Optima eisen geformuleerd, waar elke partner aan moet voldoen. Zo hebben bijvoorbeeld alle partners een oefenzaal ter beschikking, zijn alle partners goed georganiseerd conform de HKZ-eisen en wordt de cliënttevredenheid door alle Fys’Optimapartners continu, onafhankelijk en transparant gemeten, om onze zorg telkens verder te optimaliseren. Jaarlijks worden de gestelde eisen bij de deelnemende partners getoetst. Niet elke praktijk kan dus zomaar Fys’Optimapartner worden of blijven.

fysio attent in dongen

FA website A slices 04